İçeriğe geç

Vizyonumuz

Kaliteli Din Eğitimi

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilerine yüksek seviyede ilahiyat eğitimi sunar. Bu süreçte geleneksel İslam din eğitimi ve öğretimi düşüncesinden beslenerek, bu alanda geliştirilmiş modern pedagojik ve didaktik usullerden yararlanır.

Araştırma ve Bilimsel Faaliyetler

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, ilahiyat alanındaki güncel konularda yapılan araştırmalara ve üretilen bilgilere ulaşma noktasında öğrencilerine yol gösterir. Din eğitiminin disiplinler arası bir eğitim olduğu bilinciyle, öğrencilerine diğer sosyal bilim alanlarıyla ilgili açılımlar sağlar.

Hizmet Odaklılık

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, mensubu olduğu Müslüman topluluğa ve içerisinde yaşadığı topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan ve katkı sağlayan din görevlisi yetiştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra, kalite standartlarını sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirme faaliyetlerini teşvik eder. Öğrenci geri bildirimlerini dikkate alarak, eğitim programlarını ve hizmetleri geliştirmeye yönelik sürekli çaba sarf eder.

Yüksek Vasıflı Eğitimci Kadrosu

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, kaliteli bir eğitimin gerekli şartlarından birinin yüksek vasıflı eğitimci kadrosu olduğu kanaatindedir. Bu nedenle eğitimci kadrosunu günümüz şart ve gereklilikleri çerçevesinde desteklemeye ve geliştirmeye önem verir.