İçeriğe geç

Sosyal Beceri

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilerinin sosyal hayatta da etkin ve önder şahsiyetler olması için sosyal becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Öğrencilerini mensubu oldukları ve de içinde yaşadıkları toplumun beklentilerini, dilini, kültürünü ve değerlerini bilen; yaptığı çalışmalarda bu değişkenleri dikkate alan ve toplum kesimleri arasında sağlıklı bir iletişim kurabilen vasıflı kimseler olarak yetiştirmeye gayret eder.

Bu amaçla sadece okul başarısını hedeflemeyen Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilerinin manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle teçhiz edilmesine önem verir. Öğrencilerini, tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkan, çevresine karşı duyarlı, cemaatinin hassasiyetlerini anlayan ve onları güncel gelişmelerden haberdar edip cemaatinin olumlu şekilde gelişmelerine katkı sağlayan manevi önderler olarak görür.