İçeriğe geç

Misyonumuz

Mainz İlahiyat Meslek Okulu olarak misyonumuz, öğrencilerine Almanya’da yaşayan Müslüman toplumun ihtiyaçları dâhilinde ortaya çıkan irşad faaliyetlerinde Müslüman cemaate rehberlik edecek, camilerde imam-hatiplik görevini deruhte edecek donanımı sağlayabilmektir. Toplum içerisinde ortaya çıkacak soru ve sorunlara İslami cevap ve açılımlar geliştirebilecek bilgili, ahlaki değerlere bağlı ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayan imam-hatipler kazandırmaktır. Müslüman toplumun İslam din eğitimi almasında eğitimci olarak katkı sağlayacak, toplumun şartlarını, kültürünü, dilini ve değerlerini bilen din görevlisi yetiştirmektir.