İçeriğe geç

Metot Bilgisi ve Becerisi

Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilerinin okuldaki eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi edinme metot ve becerilerini, eğitimci ve imam-hatip olarak cemaat ve öğrencilerine yönelik çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanmalarını hedefler. Bu nedenle geleneksel İslam din eğitimi metotlarıyla modern pedagojik ve didaktik eğitim metotlarını öğretir, uygular ve uygulatır.