İçeriğe geç

Alan Bilgisi

İslam’ın temel kaynaklarını tanımak, bilmek, ulaşmak ve onları kullanmak noktasında öğrencilere yetkinlik kazandırmak. Kur’an bilgisi, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve kelam alanlarına vâkıflık noktasında öğrencilere temel oluşturmak. Din eğitiminin disiplinler arası yönünü göz önünde tutarak din psikolojisi, din sosyolojisi, din felsefesi ve din eğitimi gibi alanlarda öğrencilere farkındalık kazandırmak. İmam-Hatiplik mesleğinin hatiplik alanı gereği öğrencilerin hitabet, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye önem vermek.