İçeriğe geç

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz: Öğrencilerimiz, Toplumun Kültürel değerlerini ve İslam’ın evrensel mesajlarını hikmetle ve etkili bir üslupla paylaşacak şekilde eğitilir.

Vizyonumuz, üç ana hedefe dayanır:

  1. Kur’an ve Sünneti doğru anlamak ve uygulamak.
  2. İslam’ın mesajlarını etkili bir dille ifade edebilen imamlar ve eğitimciler yetiştirmek.
  3. Görev ve sorumluluklarına özveriyle yaklaşan, kendini sürekli yenileyen profesyoneller yetiştirmek.

Bu amaçla, akademik başarının yanında manevi, Ahlaki ve Kültürel değerlere önem verilir. Öğrenciler, Tarihi ve Kültürel mirasa sahip çıkarak, Analitik düşünme ve yorumlama becerilerini geliştiren derslerle donatılır.

Misyonumuz: Çağdaş İlahiyat Eğitimiyle, etik değerlere bağlı, bilgili ve topluma hizmet odaklı İmam ve Eğitimci yetiştirmek. Okulumuz, öğrencilere bilgi ve ahlaki değerlerin birleşimini sunarak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam sağlar. Sanatsal ve Sportif etkinliklerle öğrencilerin okul aidiyetini ve öz güvenini pekiştirir.