İçeriğe geç

Kalite Politikamız

Eğitimde Kalite:

  • Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilere çağdaş öğretim metotları ile yüksek standartlarda ilahiyat eğitimi sunar. Öğrencilerin bireysel potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak için özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturur.

Araştırma ve Bilimsel Faaliyetler:

  • Okulumuz, ilahiyat alanındaki güncel konularda araştırma yaparak bilgi üretmeye ve bu bilgiyi öğrencilere aktarmaya öncelik verir. Öğretim üyeleri, disiplinler arası işbirliği yaparak alanlarında uzmanlaşırlar.

Etik Değerlere Bağlılık:

  • Mainz İlahiyat Meslek Okulu, öğrencilere etik değerlere bağlı, sorumlu, dürüst ve adil İmamlar ve Eğitimciler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Okul içinde ve dışında etik standartlara uygun davranışı teşvik eder.

Topluma Hizmet Odaklılık:

  • Okulumuz, Yaşadığımız Avrupa Toplumuna hizmet etme sorumluluğunu benimser. Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılar ve toplumla etkileşimde bulunarak pozitif bir etki yaratmaya çalışır.

Sürekli İyileştirme:

  • Mainz İlahiyat Meslek Okulu, kalite standartlarını sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirme faaliyetlerini teşvik eder. Öğrenci geri bildirimlerini dikkate alarak, eğitim programlarını ve hizmetleri geliştirmeye yönelik sürekli çaba sarf eder.

Mainz İlahiyat Meslek Okulu;

  • Mevzuatlar çerçevesinde;
  • Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,
  • Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, ve Toplumun değer yargılarını ve hassasiyetlerini önceleyen İmamlar ve Eğitimciler yetiştirmeyi,
  • Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, okulun vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.